Bộ Cán Dao Tiện Lỗ 260018 – 260019 Lắp Mảnh Hình Thoi 80° – CCMT

Mã sản phẩm: 260018 – 260019
Hãng sản xuất: Garant
Nước sản xuất: Germany