Bộ Cán Dao Tiện Lỗ 260036 – 260038 Lắp Mảnh Hình Thoi 80° – CCMT

    Mã sản phẩm: 260036 SET06
    Hãng sản xuất: Holex
    Nước sản xuất: Germany