Bộ Cán Dao Tiện Lỗ 260036 – 260038 Lắp Mảnh Hình Thoi 80° – CCMT

Mã sản phẩm: 260036 SET06
Hãng sản xuất: Holex
Nước sản xuất: Germany