Cán Dao Tiện Lỗ 250626 – 250627 Lắp Mảnh Hình Thoi 55° – DNMG

Mã hàng: 250626 – 250627
Hãng sản xuất: Garant
Nước sản xuất: Germany