Cán Dao Tiện Lỗ 251416 – 251417 Lắp Mảnh Tam Giác 60° – TNMG

Mã hàng: 251416 – 251417
Hãng sản xuất: Garant
Nước sản xuất: Germany