Cán Dao Tiện Lỗ 261132 – 261133 Lắp Mảnh Hình Thoi 35° – VBMT

Mã sản phẩm: 261132 – 261133
Hãng sản xuất: Garant
Nước sản xuất: Germany