Cán Dao Tiện Lỗ 261344 – 261345 Lắp Mảnh Hình Thoi 35° – VCMT

Mã sản phẩm: 261344 – 261345
Hãng sản xuất: Garant
Nước sản xuất: Germany