Cán Dao Tiện Lỗ 261348 – 261349 Lắp Mảnh Hình Thoi 35° – VCMT

Mã sản phẩm: 261348 – 261349
Hãng sản xuất: Garant
Nước sản xuất: Germany