Cán Dao Tiện Lỗ 261352 – 261353 Lắp Mảnh Hình Thoi 35° – VCMT

Mã sản phẩm: 261352 – 261353
Hãng sản xuất: Garant
Nước sản xuất: Germany