Cán Dao Tiện Lỗ Lắp Mảnh Hình Thoi 80° – CNMG

Mã hàng: 250036
Hãng sản xuất: Garant
Nước sản xuất: Germany