Cán Dao Tiện Ngoài 250608 – 250609 Lắp Mảnh Hình Thoi 55° – DNMG

Mã hàng: 250608 – 250609
Hãng sản xuất: Garant
Nước sản xuất: Germany