Cán Dao Tiện Ngoài 250610 – 250611 Lắp Mảnh Hình Thoi 55° – DNMG

Mã hàng: 250610 – 250611
Hãng sản xuất: Garant
Nước sản xuất: Germany