Cán Dao Tiện Ngoài 250612 – 250613 Lắp Mảnh Hình Thoi 55° – DNMG

Mã hàng: 250612 – 250613
Hãng sản xuất: Garant
Nước sản xuất: Germany