Cán Dao Tiện Ngoài 251110 – 251111 Lắp Mảnh Vuông 90° – SNMG

Mã sản phẩm: 251110 – 251111
Hãng sản xuất: Garant
Nước sản xuất: Germany