Cán Dao Tiện Ngoài 251406 – 251407 Lắp Mảnh Tam Giác 60° – TNMG

Mã sản phẩm: 251406 – 251407
Hãng sản xuất: Garant
Nước sản xuất: Germany