Cán Dao Tiện Ngoài 251706 – 251707 Lắp Mảnh Hình Thoi 35° – VNMG

Mã hàng: 251706 – 251707
Hãng sản xuất: Garant
Nước sản xuất: Germany