Cán Dao Tiện Ngoài 261308 – 261309 Lắp Mảnh Hình Thoi 35° – VCMT

Mã sản phẩm: 261308 – 261309
Hãng sản xuất: Garant
Nước sản xuất: Germany