Cán Dao Tiện Ngoài 261312 – 261313 Lắp Mảnh Hình Thoi 35° – VCMT

Mã sản phẩm: 261312 – 261313
Hãng sản xuất: Garant
Nước sản xuất: Germany