Cán Dao Tiện Ngoài 261317 – Lắp Mảnh Hình Thoi 35° – VCMT

Mã sản phẩm: 261317
Hãng sản xuất: Garant
Nước sản xuất: Germany