Mảnh Tiện Hình Thoi 35° – VBMT

Mã hàng: 261142 HB7020
VBMT 110302 HB7020
Hãng sản xuất: Garant
Nước sản xuất: Germany