Mảnh Tiện Hình Thoi 35° – VCMT

Mã sản phẩm: 261364 HB7020
VCMT 110302 HB7020
Hãng sản xuất: Garant
Nước sản xuất: Germany