Mảnh Tiện Hình Thoi 35° – VNMG

Mã hàng: 251732 HB7020
Hãng sản xuất: Garant
Nước sản xuất: Germany