Mảnh Tiện Hình Thoi 55° – DCMT

Mã hàng: 260351 HB7020
Hãng sản xuất: Garant
Nước sản xuất: Germany