Mảnh Tiện Hình Thoi 80° – CCMT

Mã hàng: 260050 HB7020
Hãng sản xuất: Garant
Nước sản xuất: Germany