Mảnh Tiện Hình Thoi 80° – CNMG

Mã hàng: CMNG…
Hãng sản xuất: Garant
Nước sản xuất: Germany