Mảnh Tiện Hình Vuông 90° – SNMG

Mã sản phẩm: 251142 HB7020
Hãng sản xuất: Garant
Nước sản xuất: Germany