Mảnh Tiện Tam Giác 60° – TCMT

Mã sản phẩm: 260950 HB7010-1
TCMT 110202 HB7010-1
Hãng sản xuất: Garant
Nước sản xuất: Germany