Mảnh Tiện Vuông 90° – SCMT

Mã sản phẩm: 260742 HB7020
SCMT 09T304 HB7020
Hãng sản xuất: Garant
Nước sản xuất: Germany